Liên Hệ Mua Bán

Liên hệ thu mua giá tốt nhất thị trường:

Công ty TNHH Phế Liệu Toàn Quốc

Địa Chỉ Trụ Sở Chính: Đường Số 2 - KCN Hòa Cầm - Đà Nẵng

Điện Thoại: 0973.905.111