Chúng tôi thu mua số lượng lớn Vải,Da và Giấy thanh lý,lỗi hoặc hàng tồn kho.

Liên hệ thu mua giá tốt nhất thị trường:

Công ty TNHH Phế Liệu Toàn Quốc

Địa Chỉ Trụ Sở Chính: 252 Trường Sơn - Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điện Thoại: 0973.905.111