Chúng tôi thu mua các loại máy móc cũ hỏng,máy móc công nghiệp.giá cả theo thống nhất với khách hàng.

Liên hệ thu mua giá tốt nhất thị trường:

Công ty TNHH Phế Liệu Toàn Quốc

Địa Chỉ Trụ Sở Chính: 252 Trường Sơn - Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điện Thoại: 0973.905.111